Read this in: English (Engels)

Algemene Voorwaarden van Sunshine Tours

Annuleringen

  • Reeds overeengekomen tourboekingen kunnen tot 3 werkdagen voor de rondleiding kosteloos worden geannuleerd met uitzondering van reeds gemaakte kosten aan derden; deze kosten kunnen niet worden verrekend.
  • Bij annulering vanaf 3 werkdagen tot 24 uur voor aanvang van de rondleiding wordt 35 euro in rekening gebracht.
  • Bij annulering vanaf 24 uur tot aan het moment van de rondleiding en bij niet verschijnen wordt het totaal bedrag zoals genoemd in de bevestiging geheel in rekening gebracht.
  • Bij in gebreke blijven van de afnemende partij zal de vordering door een daartoe ingesteld incassobureau worden overgenomen. Alle bijkomende kosten zullen op de afnemende partij worden verhaald.

Eigen risico en weersomstandigheden

  • Deelname aan onze excursies geschiedt voor eigen risico van de deelnemers. Sunshine Tours of een van haar samenwerkingspartners kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor enige lichamelijke schade of schade of vermissing van persoonlijke eigendommen van haar klanten.
  • Slechte weersomstandigheden zijn geen reden voor annulering, met uitzondering van de Caminito del Rey Tours waarvan de toegang tot het traject door de organisatie kan worden gesloten vanwege slechte weersomstandigheden.